Ulusal Hakemli Dergide Yayınlananlar

Bilimsel Yayınlar
Prof. Dr. Burhan DADAŞ

1. Han T, Kaba A, Dadaş B, Çelikyurt C; Lethal midline granulom: Polimorfik retikuloz Haseki Tıp Bülteni 26:125-129,1988

2. Han T, Dadaş B , Başyiğit L, Ömür M: Hipotimpanumu kaplayan aberran bulbus jugulare Türk Otolarengoloji Arşivi, 26:31-36,1988.

3. Han T, Dadaş B: Uyku apnesi sendromu Haseki Tıp Bülteni 27:71-74,1989

4. Ömür M,Han T,Altıntaş O,Baydar A, Dadaş B : Caldwell-luc ameliyatının günümüzdeki yeri KBB Postası 1;17-19,1991

5.Kepekçi AH, Dadaş B,Oral G,Poturoğlu R,Ömür M: Stapes taban yokluğuna bağlı tekrarlayıcı menenjit KBB İhtisas Dergisi 2(2):179-181,1994

6.Kepekçi AH, Dadaş B,Taçyıldız A,Oral G,Han T: Ototoksisitenin erken tanısında yüksek frekans odyometrinin yeri KBB İhtisas Dergisi 2:219-220,1995

7. Dadaş B,Yılmaz O;Ökçün E,Şerbetçi E,Ömür M:  İzole larinks kandidiazı KBB İhtisas Dergisi 2:234-236,1995

8.Usta M,Kepekçi AH, Dadaş B,Ayanoğlu C,Karapıçak E Han T: Baş boyun kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi erken sonuçları Haseki Tıp Bülteni 33:209-212,1995

9. Dadaş B,Yorgancılar E.Esen M,Uşaklıoğlu S,Han T: Retrofaringeal Abse Haseki Tıp Bülteni 33:213-214,1995

10. Dadaş B,Esen M,Yorgancılar E,Yılmaz O,Kepekçi AH,Ömür M Mandibula nörofibromu Türk Otolarengoloji Arşivi 33:125-126,1995

11. Kepekçi AH, Han T,Ayanoğlu C,Şengöz M, Dadaş B: Dış kulak yoluna emplante desidual diş. Türk otolarengoloji arşivi 33:127-128,1995

12. Kepekçi AH, Usta M, Yaşar İ,Ayanoğlu C, Dadaş B,Han T: Alerjik rinit etyolojisinde ev tozu akarı Haseki Tıp Bülteni 33:307,311,1995

13. Dadaş B,Kepekçi AH,Ayanoğlu C,Gökçeer T, Larenks karsinomu lokalizasyonu, Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresinde tebliğ edildi. Haseki Tıp Bülteni 34:119-121,1996

14. Kepekçi AH, Dadaş B,Poturoğlu R,Şengöz M,Han T: İnfluenza aşısının çocuklarda yan etki sıklığı Türk otolarengoloji arşivi 34:279-280,1996

15. Büyükkaraman G,Kepekçi AH, Dadaş B,Gözübüyük İ,Yakut H,Han T: Normal popülasyon ile kronik rinosinüzitli hastaların rinomanometrik değerlerinin karşılaştırılması Haseki Tıp Bülteni 35:133-136,1997

16.Yiğit Ö,Kepekçi AH, Dadaş B,Karapıçak E,Han T: Larenks kanserlerinin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri Haseki Tıp Bülteni 35:229-232,1997

17. Kepekçi AH,Yiğit Ö, Dadaş B,Gökşen O,Sanisoğlu O,Han T: Larenks kanserlerinde boyun metastaz oranları ve etkileyen faktörler. Haseki Tıp Bülteni 35:233-236,1997

18. Dadaş B,Kepekçi AH, Sanisoğlu O,Han T: Sinüzite predispozisyon oluşturan anatomik varyasyonların incelenmesi KBB İhtisas Dergisi 5(3):201-203,1998

19. Dadaş B,Yıldırım G.K, Yıldız Z,Kepekçi AH, Yaşar İ,Ökçün E,Han T: Recessus Frontalis: Anatomik diseksiyon çalışması. KBB İhtisas Dergisi 4-3:180_182,1997

20. Atlı F,Yiğit Ö, Dadaş B,Atay F,Kumbasar A,Han T: Laringeal amiloidozis Haseki Tıp Bülteni 36:41-44,1998

21. Dadaş B,Yıldırım GK, Yıldız Z,Yaşar İ: Processus uncinatus ve infundibulum etmoidale yapısı ve ilişkileri Morfoloji Dergisi 6(1):22-24,1998

22. Dadaş B,Kepekçi AH, Okçün E,Ömür M Parafarengeal Rabdomyom KBB İhtisas Dergisi:6(2):230-233,1999

23. Dadaş B,Akpınar ME, Kepekçi AH, Gözübüyük İ,Ürer N,Turhan M,Han T Maksiler Sinüs Aspergillozu KBB Postası 1:59-61,1999

24. Turhan M, Dadaş B,Kepekçi AH, Çapan F,Han T: Klasik Anterior Rinoskopi ve Pratik Nazal Endoskopi Bulgularının Karşılaştırılması 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresinde tebliğ edildi. Antalya,1995 KBB İhtisas Dergisi 6(1):55-57,1999

25. Kepekçi AH, Dadaş B,Atay ÖF, Şengöz M,Ayanoğlu C,Oral G,Han T Efüzyonlu Otitis Media Gelişiminde Adenoid Vejetasyonun yeri KBB İhtisas Dergisi 6(3):301-304,1999

26. Dadaş B,Çınar U,Çakır B,Uslu B,Özdoğan HC, Turgut S Larenks Kanserlerinin Tedavisinde level 1 Diseksiyonu gerekli mi? KBB Klinikleri 2(2):103-105,2000

27. Uslu, B., H. Seven, B. Dadaş, T. Başak, U. Çınar, H.C. Özdoğan, B. Çakır ve S. Turgut, “Kobaylarda (Guinea Pig) Topikal Mitomisin C Uygulamasının Miringotomi Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 3, 135-142 (2001).

28. Çınar, U., Ö. Yiğit, B. Uslu, E. Topuz, G. Akgül, Ö. Ünsal ve B. Dadaş, “Supraglottik Kanserlerde Karşı Boyun Metastazları”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 4, 83-86 (2002).

29. Çınar, U., Ö. Yiğit, B. Uslu, B. Çetin, E. Topuz, Ö. Ünsal, N. Özcan ve B. Dadaş, “Orofarenkste ve Blom-Singer Ses Protezi Üzerinde Üreyen Candida Kolonizasyonu Arasındaki İlişki ve Bunun Protez Ömrü Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 9, 410-413 (2002).

30. Yiğit, Ö., U. ÇınarB. Uslu, G. Akgül, E. Topuz ve B. Dadaş, “ Hava Yolu İçeren ve İçermeyen Burun Tamponlarının Uyku Sırasında Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 9, 347-350 (2002).

31. Çınar, U., Ö. Yiğit, S. Alkan, B. Uslu, E. Topuz, Ö. Ünsal, G. Akgül ve B. Dadaş, “ Larenjektomi ve İzleyen Radyoterapinin Tiroit Fonksiyonları Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 10, 226-230 (2003).

32. Yiğit, Ö., U. Çınar, B.U. Coşkun, T. Başak, S. Alkan, Ö. Ünsal, G. Akgül ve B. Dadaş, “ Topikal Uygulanan Askorbik Asidin Sıçan Kulak Zarı Perforasyonlarında İyileşmeye Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 11, 1-4 (2003).

33. Coşkun, B.U., H. Seven, S. Uğur ve B. Dadaş, “Orbital Yayılımlı Arta Kalan Dev Etmoid Osteom”, KBB Postası, 14, 43-47 (2004).

34. Yiğit, Ö., U. Çınar, B. Uslu ve B. Dadaş, “ Giant Concha Bullosa: A Case report”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 13, 77-79 (2004).

35. Coşkun, BU., B. M. Şener, H. Seven, E. Sözen, İ. Çelebi, M. Başak ve B. Dadaş, “ Açık Kavite Mastoidektomi Hastalarında Ensefalosel”, KBB Postası, 14, 8-11 (2004).

36. Coşkun, BU., H. Seven, S. Uğur, S. Alkan, U. Çınar ve B. Dadaş, “ Endoskopik Sinüs Cerrahisi Komplikasyonları ve Asistan Eğitimi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 44, 14-17 (2006).

37. Coşkun, BU., E. Sözen, Ö. Ünsal ve B. Dadaş, “Ear, Nose and Upper Gastrointestinal System Foreign Bodies in Children”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 44, 77-80 (2006).

38. Coşkun, BU., H. Seven, S. Alkan, M. Çifçi ve B. Dadaş,”An Unsual Complication of Functional Endoscopic Sinus Surgery:Subarachnoid Hemorrhage”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 45(1):52-57 (2007)

39. Coşkun, BU., Ö. Yiğit, C. Celilov, S. Uğur ve B. Dadaş, “ Larenks Kanserli Hastalarda Boyun Diseksiyonu Tiplerinin Diseke Edilen Lenf Nodu Sayısı İle Olan İlişkisi”, KBB Postası, 17(1):9-13(2007)

40 . Coşkun, BU, Çınar U,Yigit Ö,Başak T.Dadaş B.”Uzman Doktor ve Asisitan Doktorların yaptığı Tonsillektomi Spesimenlerinde Çizgili Kas Doku Varlığının Kıyaslanması” KBB Postası, 17(1):1-3(2007)

1. Han T, Kaba A, Dadaş B, Çelikyurt C; Lethal midline granulom: Polimorfik retikuloz Haseki Tıp Bülteni 26:125-129,1988
2. Han T, Dadaş B , Başyiğit L, Ömür M: Hipotimpanumu kaplayan aberran bulbus jugulare Türk Otolarengoloji Arşivi, 26:31-36,1988.
3. Han T, Dadaş B: Uyku apnesi sendromu Haseki Tıp Bülteni 27:71-74,1989
4. Ömür M,Han T,Altıntaş O,Baydar A, Dadaş B : Caldwell-luc ameliyatının günümüzdeki yeri KBB Postası 1;17-19,1991
5.Kepekçi AH, Dadaş B,Oral G,Poturoğlu R,Ömür M: Stapes taban yokluğuna bağlı tekrarlayıcı menenjit KBB İhtisas Dergisi 2(2):179-181,1994
6.Kepekçi AH, Dadaş B,Taçyıldız A,Oral G,Han T: Ototoksisitenin erken tanısında yüksek frekans odyometrinin yeri KBB İhtisas Dergisi 2:219-220,1995
7. Dadaş B,Yılmaz O;Ökçün E,Şerbetçi E,Ömür M:  İzole larinks kandidiazı KBB İhtisas Dergisi 2:234-236,1995
8.Usta M,Kepekçi AH, Dadaş B,Ayanoğlu C,Karapıçak E Han T: Baş boyun kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi erken sonuçları Haseki Tıp Bülteni 33:209-212,1995
9. Dadaş B,Yorgancılar E.Esen M,Uşaklıoğlu S,Han T: Retrofaringeal Abse Haseki Tıp Bülteni 33:213-214,1995
10. Dadaş B,Esen M,Yorgancılar E,Yılmaz O,Kepekçi AH,Ömür M Mandibula nörofibromu Türk Otolarengoloji Arşivi 33:125-126,1995
11. Kepekçi AH, Han T,Ayanoğlu C,Şengöz M, Dadaş B: Dış kulak yoluna emplante desidual diş. Türk otolarengoloji arşivi 33:127-128,1995
12. Kepekçi AH, Usta M, Yaşar İ,Ayanoğlu C, Dadaş B,Han T: Alerjik rinit etyolojisinde ev tozu akarı Haseki Tıp Bülteni 33:307,311,1995
13. Dadaş B,Kepekçi AH,Ayanoğlu C,Gökçeer T, Larenks karsinomu lokalizasyonu, Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresinde tebliğ edildi. Haseki Tıp Bülteni 34:119-121,1996
14. Kepekçi AH, Dadaş B,Poturoğlu R,Şengöz M,Han T: İnfluenza aşısının çocuklarda yan etki sıklığı Türk otolarengoloji arşivi 34:279-280,1996
15. Büyükkaraman G,Kepekçi AH, Dadaş B,Gözübüyük İ,Yakut H,Han T: Normal popülasyon ile kronik rinosinüzitli hastaların rinomanometrik değerlerinin karşılaştırılması Haseki Tıp Bülteni 35:133-136,1997
16.Yiğit Ö,Kepekçi AH, Dadaş B,Karapıçak E,Han T: Larenks kanserlerinin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri Haseki Tıp Bülteni 35:229-232,1997
17. Kepekçi AH,Yiğit Ö, Dadaş B,Gökşen O,Sanisoğlu O,Han T: Larenks kanserlerinde boyun metastaz oranları ve etkileyen faktörler. Haseki Tıp Bülteni 35:233-236,1997
18. Dadaş B,Kepekçi AH, Sanisoğlu O,Han T: Sinüzite predispozisyon oluşturan anatomik varyasyonların incelenmesi KBB İhtisas Dergisi 5(3):201-203,1998
19. Dadaş B,Yıldırım G.K, Yıldız Z,Kepekçi AH, Yaşar İ,Ökçün E,Han T: Recessus Frontalis: Anatomik diseksiyon çalışması. KBB İhtisas Dergisi 4-3:180_182,1997
20. Atlı F,Yiğit Ö, Dadaş B,Atay F,Kumbasar A,Han T: Laringeal amiloidozis Haseki Tıp Bülteni 36:41-44,1998
21. Dadaş B,Yıldırım GK, Yıldız Z,Yaşar İ: Processus uncinatus ve infundibulum etmoidale yapısı ve ilişkileri Morfoloji Dergisi 6(1):22-24,1998
22. Dadaş B,Kepekçi AH, Okçün E,Ömür M Parafarengeal Rabdomyom KBB İhtisas Dergisi:6(2):230-233,1999
23. Dadaş B,Akpınar ME, Kepekçi AH, Gözübüyük İ,Ürer N,Turhan M,Han T Maksiler Sinüs Aspergillozu KBB Postası 1:59-61,1999
24. Turhan M, Dadaş B,Kepekçi AH, Çapan F,Han T: Klasik Anterior Rinoskopi ve Pratik Nazal Endoskopi Bulgularının Karşılaştırılması 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresinde tebliğ edildi. Antalya,1995 KBB İhtisas Dergisi 6(1):55-57,1999
25. Kepekçi AH, Dadaş B,Atay ÖF, Şengöz M,Ayanoğlu C,Oral G,Han T Efüzyonlu Otitis Media Gelişiminde Adenoid Vejetasyonun yeri KBB İhtisas Dergisi 6(3):301-304,1999
26. Dadaş B,Çınar U,Çakır B,Uslu B,Özdoğan HC, Turgut S Larenks Kanserlerinin Tedavisinde level 1 Diseksiyonu gerekli mi? KBB Klinikleri 2(2):103-105,2000
27. Uslu, B., H. Seven, B. Dadaş, T. Başak, U. Çınar, H.C. Özdoğan, B. Çakır ve S. Turgut, “Kobaylarda (Guinea Pig) Topikal Mitomisin C Uygulamasının Miringotomi Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 3, 135-142 (2001).
28. Çınar, U., Ö. Yiğit, B. Uslu, E. Topuz, G. Akgül, Ö. Ünsal ve B. Dadaş, “Supraglottik Kanserlerde Karşı Boyun Metastazları”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 4, 83-86 (2002).
29. Çınar, U., Ö. Yiğit, B. Uslu, B. Çetin, E. Topuz, Ö. Ünsal, N. Özcan ve B. Dadaş, “Orofarenkste ve Blom-Singer Ses Protezi Üzerinde Üreyen Candida Kolonizasyonu Arasındaki İlişki ve Bunun Protez Ömrü Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 9, 410-413 (2002).
30. Yiğit, Ö., U. Çınar, B. Uslu, G. Akgül, E. Topuz ve B. Dadaş, “ Hava Yolu İçeren ve İçermeyen Burun Tamponlarının Uyku Sırasında Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 9, 347-350 (2002).
31. Çınar, U., Ö. Yiğit, S. Alkan, B. Uslu, E. Topuz, Ö. Ünsal, G. Akgül ve B. Dadaş, “ Larenjektomi ve İzleyen Radyoterapinin Tiroit Fonksiyonları Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 10, 226-230 (2003).
32. Yiğit, Ö., U. Çınar, B.U. Coşkun, T. Başak, S. Alkan, Ö. Ünsal, G. Akgül ve B. Dadaş, “ Topikal Uygulanan Askorbik Asidin Sıçan Kulak Zarı Perforasyonlarında İyileşmeye Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 11, 1-4 (2003).
33. Coşkun, B.U., H. Seven, S. Uğur ve B. Dadaş, “Orbital Yayılımlı Arta Kalan Dev Etmoid Osteom”, KBB Postası, 14, 43-47 (2004).
34. Yiğit, Ö., U. Çınar, B. Uslu ve B. Dadaş, “ Giant Concha Bullosa: A Case report”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 13, 77-79 (2004).
35. Coşkun, BU., B. M. Şener, H. Seven, E. Sözen, İ. Çelebi, M. Başak ve B. Dadaş, “ Açık Kavite Mastoidektomi Hastalarında Ensefalosel”, KBB Postası, 14, 8-11 (2004).
36. Coşkun, BU., H. Seven, S. Uğur, S. Alkan, U. Çınar ve B. Dadaş, “ Endoskopik Sinüs Cerrahisi Komplikasyonları ve Asistan Eğitimi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 44, 14-17 (2006).
37. Coşkun, BU., E. Sözen, Ö. Ünsal ve B. Dadaş, “Ear, Nose and Upper Gastrointestinal System Foreign Bodies in Children”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 44, 77-80 (2006).
38. Coşkun, BU., H. Seven, S. Alkan, M. Çifçi ve B. Dadaş,”An Unsual Complication of Functional Endoscopic Sinus Surgery:Subarachnoid Hemorrhage”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 45(1):52-57 (2007)
39. Coşkun, BU., Ö. Yiğit, C. Celilov, S. Uğur ve B. Dadaş, “ Larenks Kanserli Hastalarda Boyun Diseksiyonu Tiplerinin Diseke Edilen Lenf Nodu Sayısı İle Olan İlişkisi”, KBB Postası, 17(1):9-13(2007)
40 . Coşkun, BU, Çınar U,Yigit Ö,Başak T.Dadaş B.”Uzman Doktor ve Asisitan Doktorların yaptığı Tonsillektomi Spesimenlerinde Çizgili Kas Doku Varlığının Kıyaslanması” KBB Postası, 17(1):1-3(2007)