Rinoplasti Ameliyatı

Rinoplasti Ameliyatı
Burun ve Sinüs Cerrahisi
Prof. Dr. Burhan DADAŞ

Rinoplasti, Septorinoplasti, Burun Estetik Ameliyatı Nedir?

 

Burun yüzün en dikkat çeken yapısıdır. Koku alma hissini yanında, soluduğumuz havayı ısıtma, temizleme ve nemlendirme gibi çok önemli görevleri vardır. Sadece burunun dış görünümünü düzelten ameliyatlara ”Rinoplasti”, ilaveten burun tıkanıklığı şikayetine neden olan burun içi darlıkları da söz konusu ise bu ameliyatlara ”Septorinoplasti” adını vermekteyiz.

Burun tıkanıklığının açılması, burnun yüzümüzün diğer kısımları ile uyumlu ve doğal bir görünüme kavuşturulması bu ameliyatın temel amacıdır. Bu ameliyat yardımıyla burnunuzun boyutları azaltılabilir veya arttırılabilir, burun ucunuzun veya köprünün şekli değiştirilebilir, burun delikleri daraltılabilir veya burun ile üst dudak arasındaki açı değiştirilebilir, burun sırtındaki kemik çıkıntılar alınarak düzeltilebilir. Aynı ameliyat sırasında, gelişimsel ya da çarpma sonucu oluşan deviasyonlar (burun tıkanıklıkları) düzeltilebilir.

Riskler, Olumsuzluklar

Her ameliyatta olabilen kanama, enfeksiyon ve anestezi komplikasyonları gibi riskler estetik burun ameliyatlarında da söz konusudur. Ancak bu komplikasyonlara nadiren rastlanmaktadır. Hastanın kendi bünyesinden kaynaklanan düzensiz yara iyileşmesi, kalın ve yağlı burun cildi ve sigara kullanımı ameliyat sonucunu kötü yönde etkileyen faktörlerdir.

Ayrıca eğri burunlar en zor burunlardır.Ameliyattan sonraki aylar içinde burnunuzun şeklinde ve burun ucunun kalkıklığında azalma gibi bazı değişiklikler olabilir. Bunu dikkate alarak ameliyatta burnunuz biraz fazla kalkık hale getirilmeye çalışılır. Dünya literatüründe %5 hastada gelişebilen bu istenmeyen durumlar, ameliyattan 9 ay kadar sonra küçük müdaheleler ile düzeltilebilmektedir.

Estetik burun ameliyatının amacı mükemmel veya idealinizdeki bir burun değil sahip olduğunuzdan daha güzel görünümlü bir burun sağlamaktır. Bu ameliyatı kendiniz için olmalısınız, başkalarının ilgisi ve övgüsü için olmayınız. Ameliyatınızı yapacak olan hekime tam olarak güvenene kadar ameliyata karar vermeyiniz

Estetik burun ameliyatlarında görünümü düzeltmek bakımından mükemmele ulaşmak mümkün değildir. Her hastanın dokusu ameliyata farklı cevap verebilmektedir. Ayrıca bu ameliyat hastanın örnek aldığı veya beğendiği bir kişinin burnunu söküp hastaya takmak gibi bir organ nakli ameliyatı da değildir. Estetik burun ameliyatlarında da ulaşabileceğimiz başarı oranı, hastanın burun dokularının özellikleri ile ilgilidir.

İdeal bir burun yoktur,doğal görünümlü,yüzünüzle uyumlu bir burun hedeflenmelidir .
Ameliyat olmaya karar vermeden önce beklentilerinizi çok iyi düşünmeniz ve bunu doktorunuzla paylaşmanız gerekir. Bu ameliyatta hedefimiz sizin burnunuzdaki mevcut dokuları kullanarak doğal görünümlü ve yüzünüze uyumlu bir burun meydana getirmektir. Ameliyatın başarısı cerrahın bilgi, beceri ve tecrübesinin yanında hastanın yaşı, genel sağlık durumu, burun cildinin yapısı, burun görünümündeki bozukluğun derecesi, dokularınızdaki yara iyileşme gücü, sigara kullanımı, yüzün diğer yapılarının durumu ve hastanın özel problemlerine bağlıdır.

Burun estetiği kimler için uygundur ?

Ergenlik çağındaki gençlerin gelişmeleri sürecinde burun estetiği ameliyatlarını erteletmekte fayda vardır.. Hem kemik gelişimi, hem kişilik gelişimi dikkate alındığında gençlerde rinoplasti yaşının alt sınırı, kızlarda ortalama 16-17, erkeklerde 17-18 olarak kabul edilir. Burun estetiği yaşının ise üst sınırı yoktur.

  • Burun estetiği ameliyatının kişinin çevresi ya da ailesinin değil, bizzat kendi isteği doğrultusunda hayata geçirmek istediği bir karar olduğuna emin olmak gerek.
  • Psikolojik bozuklukların yansıması burunda gerçekleşebilir  ve hasta burnunda sorun olduğunu düşünür.
  • Burun estetik görünüm bakımından çok dikkat çeken bir organdır.
  • Travmatik ya da doğumsal burun şekil bozuklukları hep dikkat çeker ve çoğu zaman kişi çevreden olumsuz davranışlarla karşılaşabilir.
  • Bedensel sağlığınız yerinde, kişilik gelişiminizi tamamlamış, uygun yaşa gelmiş, psikolojik durumunuz normal olup beklentileriniz gerçekçi ise, burnunuz yüzünüz ile uyumlu durmuyorsa ve ilk bakışta dikkati çekecek şekilsel bozukluğu ya da fonksiyonlarıyla ilgili sorunlar varsa estetik burun ameliyatı için uygun bir aday olabilirsiniz.